fbpx Over Mippie en Moppie - Pedagogische visie - Mippie en Moppie
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Over Mippie en Moppie – Pedagogische visie


Ons kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van kindjes van geboorte tot drie jaar.

Het wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van elk kindje bevordert en hem/haar alle kansen biedt zijn/haar vaardigheden te ontplooien, zonder dat de eigenheid van het kindje verloren gaat.

De kindjes verblijven in vaste leefgroepen, één voor de baby’s en kruipers ( 16 à 18 maanden) en één groep voor de peuters. De leidinggevende stelt de groepen samen, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kindje, de pedagogische visie en de beschikbare plaats, en in overleg met de begeleiders.

Per leeftijdsgroep besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van elk individueel kindje en dit op motorisch, sociaal, emotioneel, verstandelijk en linguaal vlak.

Het basisprincipe van het kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor de eigenheid en de persoonlijk van elk individueel kindje. We zorgen voor een stimulerend en gevarieerd spelaanbod aangepast aan de ontwikkelingsfase en interesse van elk kindje. Hierdoor kan je kindje geboeid en betrokken bezig zijn in een klimaat van geborgenheid en individuele aandacht en tegelijkertijd zorgen wij voor structuur en regelmaat aangepast aan elk ritme.

Ons kinderdagverblijf staat onder leiding van Myriam Broeckx en een plaatselijke verantwoordelijke die de dagelijkse leiding heeft over de verschillende kinderbegeleiders. Elk van hen heeft een diploma dat beantwoord aan de vereisten van Kind & Gezin bovendien worden er regelmatige verplichte en niet-verplichte bijscholingen gevolgd.

Voeding

In elk van onze vier vestigingen trachten wij een vers en gevarieerd menu aan te bieden. Dagelijks wordt er per voorziening gekookt zodat onze kindjes elke dag van een verse warme maaltijd kunnen genieten.
Na overleg met de ouders starten de baby’s met een papje van aardappelen en groenten. Later kan hier dan vlees, vis of vleesvervangers aan toegevoegd worden.
Ook de start van fruitpap overleggen we steeds met de ouders om elk kindjes op zijn/haar tempo laten wennen aan vast voedsel.
Later worden de patatjes niet meer gemixt, maar geplet om uiteindelijk grotere stukjes te leren eten. We trachten ook hier de richtlijnen van Kind en Gezin te volgen, maar het individuele eetproces van het kindje blijft voor ons het belangrijkste.
De grotere kindjes leren verder ook rijst of pasta eten.
Voor het fruit maken we eveneens de overgang naar geplet en dan stukken fruit.
Na het fruit krijgen onze kindjes nog een boterhammetje, pannenkoeken of een melkproduct.
Uiteraard volgen wij, voor het bereiden van onze maaltijden, eveneens de richtlijnen van Kind en Gezin. Meer info vindt hierover vindt u op onderstaande link
https://www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/
Buiten het eten is ook drinken belangrijk in onze kinderdagverblijven. Op verschillende tijdsstippen per dag wordt er aandacht besteed aan het (leren) drinken en bij warm weer worden extra momenten ingelast.

Omdat we elke dag opnieuw verse maaltijden bereiden kunnen wij ook rekening houden met allergieën en intoleranties. Kindjes met bepaalde allergieën zijn dus eveneens meer als welkom. Wij vragen enkel een schriftelijk documentje waarin beschreven staat welke producten uw kindje niet mag eten.
Hetzelfde geldt voor vegetariërs of kindjes die uit geloofsovertuiging bepaalde producten niet eten.

Borstvoeding

Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor een kindje en is in bijna alle gevallen de beste keuze. Ook bij Mippie en Moppie willen we borstvoeding zo veel mogelijk stimuleren en ondersteunen. In de mate van het mogelijke kunnen we uw kindje volgens zijn/haar eigen voedingsritme een flesje geven.
Uw moedermelk wordt volgens de richtlijnen van Kind en Gezin bewaard. U kan eveneens extra porties meegeven die wij in onze diepvriezer kunnen bewaren.

Wenmoment

Elk kindje heft recht om voor de startdatum twee dagjes te komen wennen in onze opvang. Deze momenten worden gepland in overleg met de organisator en de verantwoordelijke en je neemt hiervoor dus best contact op met ons. Deze momentjes kunnen tussen 2uur  en 4uur duren en zijn bedoeld om je kindje al wat te doen wennen aan het kinderdagverblijf, de kindjes en de begeleiders.

Pedagogische ondersteuning

Door middel van extra pedagogische instrumenten en personen voegen we nog extra daadkracht toe aan onze visie.

Het welbevinden en de vooruitgang van onze kindjes worden dagelijks geobserveerd en geëvalueerd.
Verschillende malen per jaar worden onze dagelijkse observaties in groep besproken en samengevat. Het resultaat hiervan is een individuele ziko-vo analyse die je ook als ouder kan inkijken.

Aan de hand van een nieuw instrument gaan we ook intern aan de slag om onze eigen pedagogische kwaliteit te meten, te monitoren en te bevorderen. Aan de hand van de verschillende dimensie van de ‘MeMoQ’ ontdekken we onze sterke punten, maar ook punten waar we nog beter kunnen op scoren.

Als laatste krijgen we ook persoonlijke ondersteuning aan de hand van een nauwe samenwerking met Kind en Gezin.

Leefgroepen

Onze kindjes verblijven in twee vaste leefgroepen; eentje voor de baby’s en kruipers en eentje voor één groep voor onze peuters. De groepen worden samengesteld  rekening houdend met de ontwikkelingsfase van elk kindje, de pedagogische visie en de beschikbare plaats. Steeds in overleg met de verantwoordelijke en haar kinderverzorgsters.

Per leefgroep liggen wat een wat andere focus. Bij de baby’s wordt vooral het ritme van elk kindje afzonderlijk gevolgd en dit zowel voor hun slaap-als voedingspatroon. Zowel de slaap-als voedingsmomenten worden aangepast naargelang de individuele noden van elk kindje.

Tussen hun dutjes en voedingen door worden onze baby’tjes gestimuleerd om te leren rollen, zitten, kruipen en uiteindelijk stappen. Zij leren verder ontdekken door ons gevarieerd spelaanbod.

In de tweede leefgroep zijn onze kindjes al wat ouder en trachten we ze een bepaalde routine aan te leren. Na het brengmoment starten zij met een speelactiviteit. Deze activiteit kan zeer divers zijn maar stimuleert steeds een ander aspect van hun ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn; rollenspelen (keukentje, poppen, verkleden,…) maar ook dansen en zingen of kleuren en knutselen,…

Na deze activiteit krijgen zij hun middagmaal waarbij ze eveneens gestimuleerd worden om zelf te leren eten en kunnen zij een dutje doen. 
Later in de namiddag krijgen ook zij nog een 4-uurtje (fruit en boterhammetjes). Uiteraard is er in deze routine nog plaats voor elke individuele behoeften.  

Later in deze groep worden zij voorbereid op de kleuterschool. De kinderverzorgsters beginnen je peuter nu kleine opdrachtjes te geven en besteden steeds meer aandacht aan het zindelijk worden. Als de tijd rijp is starten wij   (in overleg me de ouders) ook met de potjestraining.