fbpx Welkom bij Mippie en Moppie - Mippie en Moppie
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Welkom bij Mippie en Moppie


Vakantie Mippie en Moppie 2023

Maandag 2/01/2023 (recuperatie zondag 1/01/2022)

Donderdag 06/04/2023 en vrijdag 7/04/2023 (paasvakantie)

Maandag 10/04/2023 (paasmaandag)

Maandag 01/05/2023 (dag van de arbeid)

Donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 (OLH Hemelvaart en brugdag)

Maandag 29/05/2023 (Pinkstermaandag)

Maandag 17/07/2023- zondag 30/07/2023 (zomervakantie juli)

Maandag 14/08/2023- zondag 20/08/2023 (zomervakantie augustus)

Maandag 30/10/2023, dinsdag 31/10/2023 en woensdag 1/11/2023 (brugdagen Allerheiligen)

Maandag 25/12/2023-zondag 31/12/2023 (Kerstvakantie)

Maandag 01/01/2024 (nieuwjaar 2024)

Tevredenheidsenquete

Zoals elk jaar houden wij in november een tevredenheid enquête bij onze ouders.
Ook dit jaar kiezen we voor een digitale versie om zo ook aan het milieu te denken.
Per vestiging hebben wij een enquête voorzien, onderstaand vindt u per vestiging de link.

Deze link kan u kopiëren in een browser en dan online onze enquête invullen.

Heeft u toch liever een papieren versie? Geen probleem! In onze kinderdagverblijven zullen er nog beschikbaar zijn, vraag ernaar bij een van onze begeleidsters!

Indien u hierover nog vragen heeft, aarzel dan iet om ons te contacteren of de begeleidsters aan te spreken

Alvast Bedankt !

Mippie en Moppie ( Tremelobaan Keerbergen)

https://tinyurl.com/nbe5p8wc

Mippie en Moppie 2 ( Stationsstraat Keerbergen )

https://tinyurl.com/5hz44m8b

Mippie en Moppie 4 ( Weverstraat Weerde)

https://tinyurl.com/anza68

Mippie en Moppie 5 (Hofstade)

https://tinyurl.com/2xwj6ahf

Mippie en Moppie 6 ( Zemst)

https://tinyurl.com/ef3xuu6d

Gegevens fiscaal attest

Beste ouders,

Vorige week kregen jullie van ons al een berichtje om zo snel mogelijk jullie rijksregisternummer mee te delen.
Vrij vragen dit omdat we deze gegevens nodig hebben voor het opmaken van de fiscale attesten ( = inbrengen en terugtrekken van de opvangkost van de kinderopvang via de personenbelasting).
Indien wij niet over deze gegevens beschikken kan het zijn dat het fiscaal attest mogelijks niet of niet volledig kan afgeleverd worden.
Net zoals voor de rest van jullie gegevens zullen wij dit enkel hiervoor gebruiken en worden deze gegevens in geen enkel geval voor iets anders gebruikt.
Deze mogen uiteraard ook gewoon medegedeeld worden ter plaatse en hoeven niet verstuurd te worden via mail/sms.
We danken jullie alvast voor jullie begrip.
Het Mippie en Moppie Team

NIEUW ! Peuterspeelpunt in Keerbergen

Sinds oktober organiseert de gemeente Keerbergen maandelijks een peuterspeelpunt.
Iedereen is welkom!
Meer info via onderstaande link

https://www.keerbergen.be/peuterspeelpunt

Nood aan kinderopvang? Eerst digitaal registreren!

Beste (toekomstige) ouders,

De gemeentes Keerbergen ( Mippie en Moppie Tremelobaan en Mippie en Moppie  Stationsstraat) en Zemst ( Mippie en Moppie te Weerde, Hofstade en Zemst) werken nu met een digitaal loket om de vraag naar opvang te registreren.

Op deze manier kan de nood aan opvang objectief in kaart gebracht worden en weten de respectievelijke gemeentes waar er het meeste nood is aan kinderopvang.

Zouden we ook aan jullie als (toekomstige) ouders mogen vragen om jullie hierop te registreren ?

Deze aanvragen komen ook bij ons terecht en ook op deze aanvragen proberen we zo snel als mogelijk te antwoorden.

Uiteraard mogen jullie ons ook nog per mail of telefonisch contacteren maar dit hoeft niet.
Jullie krijgen per mail aan antwoord op deze aanvraag en de verdere communicatie verloopt via mail of telefonisch

Jullie mogen hiervoor surfen naar:

https://www.kinderopvanginmijnbuurt.be/

Even aanmelden door een aantal gegevens in te vullen.
Hierna kunnen jullie de kinderdagverblijven zoeken op basis van verschillende criteria!

Zo hebben jullie ook meteen een overzicht van alle opvanginitiatieven die aan jullie criteria beantwoorden.

Alvast Bedankt !

Mippie en Moppie

Vakantie 2022

 • Maandag 3/01/2022 ( recuperatie 1/01/2022)
 • Donderdag 14/04/2022 en vrijdag 15/04/2022 (paasvakantie)
 • Maandag 18/04/2022 (paasmaandag)
 • Donderdag 26/05/2022 en vrijdag 27/05/2022 (OLH Hemelvaart en brugdag)
 • Maandag 06/06/2022 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 18/07/2022 t.e.m. Vrijdag 29/07/2022 ( zomervakantie juli)
 • Maandag 15/08/2022 t.e.m. vrijdag 19/08/2022 (zomervakantie augustus)
 • Maandag 31/10/2022 (brugdag)
 • Dinsdag 1/01/2022 ( Allerheiligen)
 • Vrijdag 11/011/2022 (Wapenstilstand)
 • Maandag 26/12/2022 t.e.m. vrijdag 30/12/2022 (kerstvakantie)
 • Maandag 2/01/2023 (recuperatie 1/01/2023)

Bekijk onze filmpjes

Mippie en Moppie 2 – Stationsstraat 1 te Keerbergen

Over Mippie en Moppie

Per opvanglocatie kunnen er een twintigtal kindjes terecht.

Mippie en moppie zijn kinderdagverblijven onder het toezicht van Kind en Gezin en heeft 5 vestigingen waarvan twee in Keerbergen en drie in Zemst.

Ons kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van alle kindjes van geboorte tot drie jaar.

Het wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van elk kindje bevordert en hem/haar alle kansen biedt zijn/haar vaardigheden te ontplooien, zonder dat de eigenheid van het kindje verloren gaat.

De kindjes verblijven in vaste leefgroepen, één voor de baby’s en kruipers ( 16 à 18 maanden) en één groep voor de peuters. De leidinggevende stelt de groepen samen, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kindje, de pedagogische visie en de beschikbare plaats, en in overleg met de begeleiders.

Per leeftijdsgroep besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van elk individueel kindje en dit op motorisch, sociaal, emotioneel, verstandelijk en linguaal vlak.

Het basisprincipe van het kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor de eigenheid en de persoonlijk van elk individueel kindje. We zorgen voor een stimulerend en gevarieerd spelaanbod aangepast aan de ontwikkelingsfase en interesse van elk kindje. Hierdoor kan je kindje geboeid en betrokken bezig zijn in een klimaat van geborgenheid en individuele aandacht en tegelijkertijd zorgen wij voor structuur en regelmaat aangepast aan elk ritme.

Ons kinderdagverblijf staat onder leiding van Myriam Broeckx en een plaatselijke verantwoordelijke die de dagelijkse leiding heeft over de verschillende kinderbegeleiders. Elk van hen heeft een diploma dat beantwoord aan de vereisten van Kind & Gezin bovendien worden er regelmatige verplichte en niet-verplichte bijscholingen gevolgd.

Lees verder …

Laatste blog post